Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż), Bartosz de Gory i Piotr de Czcikowice, podsędek, oświadczają, że Jan Oleszucki, wojewoda sandomierski i inni dali dom w Krakowie benedyktynom na Łysej Górze, 1446 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1446 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bartosz de Gory i Piotr de Czcikowice, podsędek, oświadczają, że Jan Oleszucki, wojewoda sandomierski i inni dali dom w Krakowie benedyktynom na Łysej Górze

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5847