Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż), Sąd podkomorski sandomierski potwierdza 4 dokum. ustalające granice pomiędzy m. królewskim Solec a wsiami Goszcza i Boiska należącymi do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze, 1517 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1517 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Sąd podkomorski sandomierski potwierdza 4 dokum. ustalające granice pomiędzy m. królewskim Solec a wsiami Goszcza i Boiska należącymi do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/6279