Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Lwów (św. Mikołaj), Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo.(...) Regula Primitiva Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo (...)”, 1637 r.

Wprowadzono: 11.03.2016 09:12 | Ost. aktualizacja: 11.03.2016 09:12 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Datacja: 1637 r.

Autor/Wystawca: Sumptibus Andrea Chevalier, via Iacobea, sub signo Divi Petri

Regestr/Tytuł ujednolicony: Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo.(...) Regula Primitiva Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo (...)”

Miejsce wystawienia/wydania: Paryż

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki drukowana naklejka z nazwą biblioteki, na stronie tytułowej (obok) powtórzone w rękopisie; 2.Na ostatniej stronie tekstu (s. 206): „(…) Datum roma apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 22 Marty, MDCXXXI Pontificatus Nostri Anno Octavo. Locus † annuli Piscatoris. M. A. Maraldus.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura obecna: 725