Akt / Dokument / Rękopis:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Michał Clapp, mieszczanin wrocławski, z żoną Małgorzatą, przekazali Mikołajowi Sachewicz, mieszczaninowi wrocławskiemu, ½ swych dóbr w Św. Katarzynie, 01.03.1436 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 08:36 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:36 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 01.03.1436 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Michał Clapp, mieszczanin wrocławski, z żoną Małgorzatą, przekazali Mikołajowi Sachewicz, mieszczaninowi wrocławskiemu, ½ swych dóbr w Św. Katarzynie

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 66 nr 527 (515)