Akt / Dokument / Rękopis:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Albrecht, król rzymski, czeski, węgierski potwierdza Janowi Wolaw, mistrzowi szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, posiadanie słodowni i młyna i transumuje dokumenty króla Wacława IV z 9 III 1407 i 1 X 1410 roku, 02.12.1438 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 08:36 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:36 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 02.12.1438 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Albrecht, król rzymski, czeski, węgierski potwierdza Janowi Wolaw, mistrzowi szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, posiadanie słodowni i młyna i transumuje dokumenty króla Wacława IV z 9 III 1407 i 1 X 1410 roku

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć króla

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 66 nr 541 (528)