Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Albrecht z Koldic, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego, stwierdza, że Hannus Schindel, Hannus von Profen, Paszek Redel i Fryderyk Czeteras zapośredniczyli układ między Marcinem, opatem lubiąskim, a Hannusem von Reden o dobra Jerzmanowa (Herrmansdorf) i Henrykowice (Heinrichsdorf), w okr. jaworskim, 15.10.1437 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 08:37 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:37 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 15.10.1437 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Albrecht z Koldic, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego, stwierdza, że Hannus Schindel, Hannus von Profen, Paszek Redel i Fryderyk Czeteras zapośredniczyli układ między Marcinem, opatem lubiąskim, a Hannusem von Reden o dobra Jerzmanowa (Herrmansdorf) i Henrykowice (Heinrichsdorf), w okr. jaworskim

Miejsce wystawienia/wydania: Świdnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 479 (483)