Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Legnica (św. Maurycego), Piotr Vogeler, burmistrz i rada miasta Chojnowa, sprzedają 5 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Wacławowi Hillire, mieszczaninowi legnickiemu. Pieniądze te darowali książęta legniccy Henryk i Ludwik na ufundowanie mszy za ich dusze. Obecnie należą one do dochodów z ratusza, 16.05.1415 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 13:36 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:36 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 16.05.1415 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Piotr Vogeler, burmistrz i rada miasta Chojnowa, sprzedają 5 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Wacławowi Hillire, mieszczaninowi legnickiemu. Pieniądze te darowali książęta legniccy Henryk i Ludwik na ufundowanie mszy za ich dusze. Obecnie należą one do dochodów z ratusza

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć miasta

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 93 nr 13 (91)