Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Olesno (św. Michał Archanioł), Bernard, ks. niemodliński i pan Strzelec, sprzedaje 10 grzywien czynszu z Olesna (Rosinberg alias Oleschnow) Maciejowi, opatowi i konwentowi kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu, wykonawcy ostatniej woli Mikołaja z Gliwic (Glywicz), niegdyś kanonika wrocławskiego, dla biednych scholarów studiujących w Krakowie, 05.10.1423 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 13:37 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:37 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 05.10.1423 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernard, ks. niemodliński i pan Strzelec, sprzedaje 10 grzywien czynszu z Olesna (Rosinberg alias Oleschnow) Maciejowi, opatowi i konwentowi kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu, wykonawcy ostatniej woli Mikołaja z Gliwic (Glywicz), niegdyś kanonika wrocławskiego, dla biednych scholarów studiujących w Krakowie

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie księcia i miasta Olesna

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 115 nr 2