Akt / Dokument / Rękopis:
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy)), Burmistrz i wymienieni radni miasta Strzelina stwierdzają, że Sturhanes ze Starego Miasta sprzedał grzywnę czynszu ze swych dóbr w okręgu miejskim, z łąk i z majątku Piotra Fruoth Henrykowi von Gewerden i Tomaszowi Lautenschloers ze Strzelina, 06.09.1462 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 06.09.1462 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Burmistrz i wymienieni radni miasta Strzelina stwierdzają, że Sturhanes ze Starego Miasta sprzedał grzywnę czynszu ze swych dóbr w okręgu miejskim, z łąk i z majątku Piotra Fruoth Henrykowi von Gewerden i Tomaszowi Lautenschloers ze Strzelina

Miejsce wystawienia/wydania: Strzelin

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: AP Wrocław

Uwagi:

Trans. niemieckie Tomasza, opata klasztoru NMP Na Piasku we Wrocławiu, z 1518 roku

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 56 nr 55 (54) poz. 4