Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny), Wizyta kościoła i całego funduszu XX. Bernardynów wileńskich -- Prowincji Litewskiej za rok 1820 skutkiem ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału rządowego — — dnia 12 miesiąca Augusta sporządzona, 1820 r.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1820 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wizyta kościoła i całego funduszu XX. Bernardynów wileńskich -- Prowincji Litewskiej za rok 1820 skutkiem ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału rządowego — — dnia 12 miesiąca Augusta sporządzona

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Mateusz Szałyński, kanonik i wikariusz gen. wileński, podpisuje to pismo 28 I 1823 r.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 5886 III