Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanki, Wrocław (św. Katarzyny), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Marcin Gossunger, mieszczanin wrocławski, przekazał Konradowi Eisenreich, mieszczaninowi wrocławskiemu, Mikołajowi Gopssunger i Małgorzacie, siostrze Mikołaja, łąki między granicami dóbr klasztoru Św. Katarzyny a Siechnicami (Tschechnitz), 01.04.1449 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 01.04.1449 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Marcin Gossunger, mieszczanin wrocławski, przekazał Konradowi Eisenreich, mieszczaninowi wrocławskiemu, Mikołajowi Gopssunger i Małgorzacie, siostrze Mikołaja, łąki między granicami dóbr klasztoru Św. Katarzyny a Siechnicami (Tschechnitz)

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 58 nr 371 (368)