Akt / Dokument / Rękopis:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Katarzyna Swobisdorfynne przekazała Hannosowi Heidau, mieszczaninowi wrocławskiemu, dwór i folwark w Mokronosie Dolnym (Niederhof), w weichbildzie wrocławskim, 12.02.1449 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:27 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 12.02.1449 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Katarzyna Swobisdorfynne przekazała Hannosowi Heidau, mieszczaninowi wrocławskiemu, dwór i folwark w Mokronosie Dolnym (Niederhof), w weichbildzie wrocławskim

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 66 nr 587 (572)