Akt / Dokument / Rękopis:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Hannos Gremil i Hannos Crap, zarządcy szpitala Św. Bernardyna we Wrocławiu, przekazali Hannusowi Rintfleisch, mieszczaninowi wrocławskiemu, dobra w Św. Katarzynie, 27.07.1468 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:28 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:28 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 27.07.1468 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Hannos Gremil i Hannos Crap, zarządcy szpitala Św. Bernardyna we Wrocławiu, przekazali Hannusowi Rintfleisch, mieszczaninowi wrocławskiemu, dobra w Św. Katarzynie

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 66 nr 636 (617)