Akt / Dokument / Rękopis:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, wraz z wymienionymi komturami szpitali krzyżowców, stwierdza, że Mikołaj Melczer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu wraz z konwentem, przekazał Hannosowi Ryntfleich, mieszczaninowi wrocławskiemu, wieś Piersno (Czawpirnik), zwaną też Pirnsen, z młynem Knoffmol, w okręgu wrocławskim, 04.05.1471 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:28 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:28 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 04.05.1471 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, wraz z wymienionymi komturami szpitali krzyżowców, stwierdza, że Mikołaj Melczer, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu wraz z konwentem, przekazał Hannosowi Ryntfleich, mieszczaninowi wrocławskiemu, wieś Piersno (Czawpirnik), zwaną też Pirnsen, z młynem Knoffmol, w okręgu wrocławskim

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 66 nr 649 (628)