Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Stefan, opat klasztoru w Lubiążu i Jakub, opat klasztoru w Henrykowie, potwierdzają treść układu zawartego między Jakubem, opatem klasztoru w Kamieńcu i Bernardem, plebanem w Wierzbnej (Wirben) z jednej, a Michałem, opatem i konwenttem klasztoru w Krzeszowie. W jego wyniku opat krzeszowski zatrzymuje wyższe i niższe sądownictwo w Wierzbnej, pleban w Wierzbnej zatrzymuje czynsze z ogrodów i karczmy. Opat krzeszowski przekazuje opatowi w Kamieńcu 3 grzywny czynszu z Wierzbnej, 14.08.1447 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:42 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 14.08.1447 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stefan, opat klasztoru w Lubiążu i Jakub, opat klasztoru w Henrykowie, potwierdzają treść układu zawartego między Jakubem, opatem klasztoru w Kamieńcu i Bernardem, plebanem w Wierzbnej (Wirben) z jednej, a Michałem, opatem i konwenttem klasztoru w Krzeszowie. W jego wyniku opat krzeszowski zatrzymuje wyższe i niższe sądownictwo w Wierzbnej, pleban w Wierzbnej zatrzymuje czynsze z ogrodów i karczmy. Opat krzeszowski przekazuje opatowi w Kamieńcu 3 grzywny czynszu z Wierzbnej

Miejsce wystawienia/wydania: Świdnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie obu opatów

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 214 (227)