Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Jan, wikariusz biskupa wrocławskiego, nadaje 40 dni odpustu odwiedzającym klasztor w Krzeszowie i obdarza łaską ołtarze, kapitułę, refektarze i dormitoria klasztorne, 12.02.1454 - 13.02.1454 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:42 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 12.02.1454 - 13.02.1454 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan, wikariusz biskupa wrocławskiego, nadaje 40 dni odpustu odwiedzającym klasztor w Krzeszowie i obdarza łaską ołtarze, kapitułę, refektarze i dormitoria klasztorne

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy jako biskupa tytularnego „Gandensis”

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 223 (236)