Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Ławnicy krajowi w Jaworze stwierdzają, że leśniczy Grzegorz, w imieniu opata klasztoru w Lubiążu, przedłożył orzeczenie o wytyczeniu granic między folwarkiem Hincze Czedlicz w Sichowie (Seychow) a dobrami klasztoru, 04.10.1461 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:42 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:42 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 04.10.1461 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Ławnicy krajowi w Jaworze stwierdzają, że leśniczy Grzegorz, w imieniu opata klasztoru w Lubiążu, przedłożył orzeczenie o wytyczeniu granic między folwarkiem Hincze Czedlicz w Sichowie (Seychow) a dobrami klasztoru

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć miasta

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 531 (534)