Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż), Zygfryd Runge, pan na Bukówku (Buchwalde), stwierdza, że Heyncze Seydlicz kupił grzywnę dochodów za 10 grzywien od Mikołaja Reich, sołtysa dziedzicznego w Bukówku, który zapisuje klasztorowi minorytów w Środzie Śląskiej, 08.01.1448 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:53 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 08.01.1448 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygfryd Runge, pan na Bukówku (Buchwalde), stwierdza, że Heyncze Seydlicz kupił grzywnę dochodów za 10 grzywien od Mikołaja Reich, sołtysa dziedzicznego w Bukówku, który zapisuje klasztorowi minorytów w Środzie Śląskiej

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 105 nr 5