Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Świdnica (Święty Krzyż), Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Hannos Czedlicz przekazał 2 grzywny czynszu rocznego, z dóbr Mikołaja Hubener, na ręce Piotra Wilden, przeora klasztoru dominikanów w Świdnicy, 25.05.1470 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 25.05.1470 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Hannos Czedlicz przekazał 2 grzywny czynszu rocznego, z dóbr Mikołaja Hubener, na ręce Piotra Wilden, przeora klasztoru dominikanów w Świdnicy

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wójta

Losy po kasacie: AP Wrocław

Uwagi:

Dokument wystawiony po dacie 25.05.1470 roku

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 117 nr 65 (64)