Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Świdnica (Nawiedzenie NMP), Jodok, bp wrocławski, nadaje 40 dni odpustu wszystkim, którzy przybędą do klasztoru minorytów w Świdnicy i coram altaribus angelicum salutationem devote dicturis ac manus porecturis, 06.08.1464 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:44 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:54 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 06.08.1464 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jodok, bp wrocławski, nadaje 40 dni odpustu wszystkim, którzy przybędą do klasztoru minorytów w Świdnicy i coram altaribus angelicum salutationem devote dicturis ac manus porecturis

Miejsce wystawienia/wydania: Nysa

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć biskupa

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 119 nr 10