Akt / Dokument / Rękopis:
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy)), Brat Zygmunt Hertil z zakonu joannitów, komisarz delegowany przez papieża Sykstusa IV, udziela absolucji Annie Weygelinn i Małgorzacie Reychelynn z Wrocławia, 1481 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1481 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Brat Zygmunt Hertil z zakonu joannitów, komisarz delegowany przez papieża Sykstusa IV, udziela absolucji Annie Weygelinn i Małgorzacie Reychelynn z Wrocławia

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 56 nr 27 (26)