Akt / Dokument / Rękopis:
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy)), Benedykt, opat kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu, stwierdza, że Anna, córka Marcina Melczerynne z Namysłowa, jako opiekunka Marcina Tannenbergk, zw. Parioz, przekazała 343 guldeny węgierskie Katarzynie, swej córce, na ręce konwentu z ul. Morgengabe w Namysłowie, 04.05.1493 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 04.05.1493 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Benedykt, opat kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu, stwierdza, że Anna, córka Marcina Melczerynne z Namysłowa, jako opiekunka Marcina Tannenbergk, zw. Parioz, przekazała 343 guldeny węgierskie Katarzynie, swej córce, na ręce konwentu z ul. Morgengabe w Namysłowie

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć opata

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 56 nr 34 (33)