Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanki, Wrocław (św. Katarzyny), Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Fryderyk Reychardt przekazał Kacprowi Popplaw, na potrzeby klasztoru dominikanek we Wrocławiu 6 grzywien rocznego czynszu z Wilczkowa (Wiltschau), w okręgu wrocławskim, 18.12.1481 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:45 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:45 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 18.12.1481 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada miasta Wrocławia, jako starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Fryderyk Reychardt przekazał Kacprowi Popplaw, na potrzeby klasztoru dominikanek we Wrocławiu 6 grzywien rocznego czynszu z Wilczkowa (Wiltschau), w okręgu wrocławskim

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 58 nr 552 (548)