Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Gniezno (Wniebowzięcie NMP), Gaduał franciszkański. Teksty i kwadratowa notacja muzyczna na 4 liniach. W niektórych śpiewach mszalnych dość liczne, współczesne dodatki nut mensuralnych, początek XVII w.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: początek XVII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Gaduał franciszkański. Teksty i kwadratowa notacja muzyczna na 4 liniach. W niektórych śpiewach mszalnych dość liczne, współczesne dodatki nut mensuralnych

Język: łacina

Ilość części składowych: 8

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Klasztor franciszkanów w Gnieźnie; 2. Z Biblioteki Seminarium Duchownego w Gnieźnie, przejętej w r. 1968.

Uwagi:

Brak końca, nieznaczne uszkodzenia ostatnich stron; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Katedralna w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 1476