Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Świdnica (Święty Krzyż), Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Jadwiga Tscheschinne sprzedała grzywnę rocznego czynszu ze swego domu koło cyrulika (Scherer) przy ul. Kotlarskiej (Coppersmedegasse), Krzysztofowi Melczern, i jego żonie Barbarze, 09.09.1491 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 09.09.1491 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wymienieni ławnicy miasta Świdnicy stwierdzają, że Jadwiga Tscheschinne sprzedała grzywnę rocznego czynszu ze swego domu koło cyrulika (Scherer) przy ul. Kotlarskiej (Coppersmedegasse), Krzysztofowi Melczern, i jego żonie Barbarze

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć ławy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 117 nr 79 (78)