Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Legnica (św. Maurycego), Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, zawiera układ z Małgorzatą Botnerynne, ksienią klasztoru benedyktynek w Legnicy, o 5 grzywien rocznego czynszu z folwarku klasztornego Storkithil, nadanego klasztorowi przez Barbarę, córkę Ambrożego Bitschena, 19.02.1486 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 19.02.1486 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, zawiera układ z Małgorzatą Botnerynne, ksienią klasztoru benedyktynek w Legnicy, o 5 grzywien rocznego czynszu z folwarku klasztornego Storkithil, nadanego klasztorowi przez Barbarę, córkę Ambrożego Bitschena

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 93 nr 94 (171)