Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Jerzy von Stein, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, potwierdza układ zawarty między Bartłomiejem, opatem klasztoru w Lubiążu, a Hansem Czedlicz z Sichowa (Seycha) o las koło Sichowa (Seychewald), 01.11.1482 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 01.11.1482 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jerzy von Stein, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, potwierdza układ zawarty między Bartłomiejem, opatem klasztoru w Lubiążu, a Hansem Czedlicz z Sichowa (Seycha) o las koło Sichowa (Seychewald)

Miejsce wystawienia/wydania: Świdnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 555 (557 b)