Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, potwierdza zawarcie układu między Bartłomiejem, opatem klasztoru w Lubiążu, a Janem Adilspach o przekazanie opatowi części dóbr w Olesznej (Olssen), w okr. niemczańskim, 29.11.1486 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 29.11.1486 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, potwierdza zawarcie układu między Bartłomiejem, opatem klasztoru w Lubiążu, a Janem Adilspach o przekazanie opatowi części dóbr w Olesznej (Olssen), w okr. niemczańskim

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć księcia

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 560 (561)