Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Kazimierz, ks. Śląska, Głogowa, Cieszyna, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, stwierdza, że Jan Czedlicz sprzedał Krzysztofowi Falkinberge wieś i folwark Sichów (Seychaw) z karczmą, w okr. jaworskim, 17.07.1497 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 17.07.1497 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kazimierz, ks. Śląska, Głogowa, Cieszyna, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, stwierdza, że Jan Czedlicz sprzedał Krzysztofowi Falkinberge wieś i folwark Sichów (Seychaw) z karczmą, w okr. jaworskim

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrowice Świdnickie – Świdnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć starosty

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 569