Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Ludmiła, ks. Śląska, pani Legnicy, Złotoryi i Brzegu, wraz z książętami Fryderykiem i Jerzym, potwierdzają klasztorowi w Lubiążu prawa do Bielowic (Belwitz) i Słupa (Slaup), w okr. legnickim, oraz posiadanie w Złotoryi (Goltberg) domu mieszkalnego, gorzelni i słodowni, 22.06.1498 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 22.06.1498 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Ludmiła, ks. Śląska, pani Legnicy, Złotoryi i Brzegu, wraz z książętami Fryderykiem i Jerzym, potwierdzają klasztorowi w Lubiążu prawa do Bielowic (Belwitz) i Słupa (Slaup), w okr. legnickim, oraz posiadanie w Złotoryi (Goltberg) domu mieszkalnego, gorzelni i słodowni

Miejsce wystawienia/wydania: Legnica

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie księżnej i książąt Fryderyka i Jerzego

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 572