Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy)), Henryk, ks. Śląska i hr. kłodzki, potwierdza sprzedaż 3 części dóbr w Dewtzewdorff (?) przez Ernesta von Haugwitz Reibnitzowi von Haugwitz, 16.08.1479 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 16.08.1479 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Henryk, ks. Śląska i hr. kłodzki, potwierdza sprzedaż 3 części dóbr w Dewtzewdorff (?) przez Ernesta von Haugwitz Reibnitzowi von Haugwitz

Miejsce wystawienia/wydania: Kłodzko

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 88 nr 287 (233 b)