Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Olbracht Stange ze Staniszowa przekazuje 65 grzywien Janowi, opatowi klasztoru w Krzeszowie, jako czynsze z lasu koło Starych Bogaczowic (Rychenow) i Chwaliszowa (Quolistorph) oraz kramy, 08.01.1496 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 08.01.1496 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Olbracht Stange ze Staniszowa przekazuje 65 grzywien Janowi, opatowi klasztoru w Krzeszowie, jako czynsze z lasu koło Starych Bogaczowic (Rychenow) i Chwaliszowa (Quolistorph) oraz kramy

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć wystawcy

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 276 (289)