Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Andrzej Jerin, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, potwierdza otrzymanie 50 węgierskich guldenów czynszów od Krzysztofa, Josta, Hannusa, Jakuba i Hencze Czedliczów, 14.03.1496 r.

Wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 14.03.1496 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej Jerin, mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu, potwierdza otrzymanie 50 węgierskich guldenów czynszów od Krzysztofa, Josta, Hannusa, Jakuba i Hencze Czedliczów

Język: niemiecki

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć mistrza

Losy po kasacie: AP Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 279 (292)