Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi), Manuał służby Boskiey według obrzendu y zwyczaiu Braciey Karmelitow Bossych Zakonu naszey Przebłogosławioney Mariey Panny z Gory Karmelu s łacinskiego na polski ięzyk przetłumaczony dla wielebnych matek y siostr tegosz Zakonu. Rytuał karmelitański, 1661 r.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1661 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Manuał służby Boskiey według obrzendu y zwyczaiu Braciey Karmelitow Bossych Zakonu naszey Przebłogosławioney Mariey Panny z Gory Karmelu s łacinskiego na polski ięzyk przetłumaczony dla wielebnych matek y siostr tegosz Zakonu. Rytuał karmelitański

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Ta xiąszka Karmelitanek Bossych w Poznaniu” [XVII].

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Katedralna w Gnieźnie

Sygnatura obecna: 1097