Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Lublin (św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty), Pars 2-da. Discussionum theologicarum seu tractatus de angelis, beatitudine et actibus humanis D. T. O. M. Gloriae Sanctissimae Ejus Matris Sanctorumque Tutelarium cultui, ac auditorum utilitati consecratus in Scholis Maciejovianis Coll. Lubl. Soc. Jesu propositus a 1-ma septembris 1764, 1764 r.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:18 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:18 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1764 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Pars 2-da. Discussionum theologicarum seu tractatus de angelis, beatitudine et actibus humanis D. T. O. M. Gloriae Sanctissimae Ejus Matris Sanctorumque Tutelarium cultui, ac auditorum utilitati consecratus in Scholis Maciejovianis Coll. Lubl. Soc. Jesu propositus a 1-ma septembris 1764

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Adami Obarzankowski Filium dłużnego... [?]”.

Losy po kasacie: Ze zbiorów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 66

Mikrofilm: 22587