Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Kalisz (św. Wojciecha, św. Stanisława), Catalogus omnium rerum mobilium Ecclesiae Calissiensis Societatis Jesu quae aut noviter dantur aut vetustate consumuntur, cum die, anno etc. factus Anno Domini 1601 vigesima sexta Iunii ex veteribus (captus), 1601 - 1753 r.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:18 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:18 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1601 - 1753 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Catalogus omnium rerum mobilium Ecclesiae Calissiensis Societatis Jesu quae aut noviter dantur aut vetustate consumuntur, cum die, anno etc. factus Anno Domini 1601 vigesima sexta Iunii ex veteribus (captus)

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Liber iste Collegii Calisiensis Societatis Jesu. Liber złoty cały po złoty”; 2. „Kierskiego...”; 3. „Piotroskiego ksiąnska spisana K 154”.

Losy po kasacie: Ze zbiorów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 84

Mikrofilm: 22599