Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Wykłady z zakresu filozofii wygłoszone w r. 1694 przez Dominika Nuszczyńskiego, lektora i profesora w konwencie dominikanów w Żółkwi, przeważnie na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu i innych dominikanów, 1694 r.

Wprowadzono: 11.02.2014 11:19 | Ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:19 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1694 r.

Autor/Wystawca: Nuszczyński Dominik

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wykłady z zakresu filozofii wygłoszone w r. 1694 przez Dominika Nuszczyńskiego, lektora i profesora w konwencie dominikanów w Żółkwi, przeważnie na podstawie pism św. Tomasza z Akwinu i innych dominikanów

Język: łacina

Ilość części składowych: 4

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Na s. 420 nazwiska studentów słuchaczy filozofii w konwentach dominikanów w Żółkni i Lwowie.

Losy po kasacie: Rękopis przekazano z Działu Uzupełnienia Biblioteki Ossolineum w 1952 r.

Uwagi:

Dawne sygn.:: „K 52”, „89”, na naklejce papierowej z XIX w. nr „154”.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 14200/I