Akt / Dokument / Rękopis:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Historia conventus Lubliniensis, XIX wiek

Wprowadzono: 13.02.2014 08:15 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 08:15 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XIX wiek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Historia conventus Lubliniensis

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Liber 2-dus Historiae Conventus, inchoatus a. Dni 1802 [do r. 1818]; Continuatio Historiae Conventus. Liber 3-tius 1818-[1835]

Ilość części składowych: 2

Losy po kasacie: Po kasacie zbiory zostały rozproszone i trafiły częściowo do AD Lublin, AP Lublin i AP Radom. Pozostałe do dnia dzisiejszego 44 pozycje archiwalne zostały uporządkowywane w 1971 r.

Uwagi:

Oprócz wymienionych dwóch części powstałych w XIX wieku pod tą sygnaturą kryje się jeszcze jedna część napisana w latach 1939-1940 przez br. Benedykta Drozdowskiego; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą

Sygnatura obecna: AKL 1-VI-2