Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Słonim, Klemens XIII papież udziela, pod pewnymi warunkami i w pewne określone dni, odpustu od kar czyśćcowych uczestniczącym w mszy św. za zmarłych braci i siostry, odprawianej przed ołtarzem Bractwa Serca Jezusowego w kościele Benedyktynek w Słonimiu, 10.03.1767 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 10.03.1767 r.

Autor/Wystawca: Klemens XIII

Regestr/Tytuł ujednolicony: Klemens XIII papież udziela, pod pewnymi warunkami i w pewne określone dni, odpustu od kar czyśćcowych uczestniczącym w mszy św. za zmarłych braci i siostry, odprawianej przed ołtarzem Bractwa Serca Jezusowego w kościele Benedyktynek w Słonimiu

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ślady laku po wyciśniętej pieczęci; 2. „Gratias Deo et Scripturam”; 3. Podpis: „H. Card. Antonellus”; 4. podpis Karola Karpia (oficjał generalny wileński); 5. „Monianilii S.” (XVIII w.).

Losy po kasacie: Rękopisy słonimskie trafiły do Archiwum Benedyktynek w Staniątkach z reaktywowanych w okresie międzywojennym klasztorów w Wilnie i Nieświeżu.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Sygnatura obecna: Sł 3