Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Słonim, Gabriel Rottermund wikariusz prowincji polskiej i litewskiej franciszkanów przyjmuje zgromadzenie benedyktynek w Słonimiu do wspólnoty duchowej franciszkańskiej i III Zakonu św. Franciszka, 25.05.1682 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 25.05.1682 r.

Autor/Wystawca: Rottermund Gabriel

Regestr/Tytuł ujednolicony: Gabriel Rottermund wikariusz prowincji polskiej i litewskiej franciszkanów przyjmuje zgromadzenie benedyktynek w Słonimiu do wspólnoty duchowej franciszkańskiej i III Zakonu św. Franciszka

Miejsce wystawienia/wydania: Słonim

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć Rottermunda wyciśnięta przez papier; 2. Podpis Rottermunda.

Losy po kasacie: Rękopisy słonimskie trafiły do Archiwum Benedyktynek w Staniątkach z reaktywowanych w okresie międzywojennym klasztorów w Wilnie i Nieświeżu.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Sygnatura obecna: Sł 11