Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Słonim, „Plan schedy eksdywizji jaworskiej dóbr Jaśnie Oświeconych książąt Radziwiłłów klasztorowi P[anien] Benedyktynek słonimskich wydzielonej przez mnie niżej podpisanego”, 1832 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inne

Datacja: 1832 r.

Autor/Wystawca: Janowicz Ksawery

Regestr/Tytuł ujednolicony: „Plan schedy eksdywizji jaworskiej dóbr Jaśnie Oświeconych książąt Radziwiłłów klasztorowi P[anien] Benedyktynek słonimskich wydzielonej przez mnie niżej podpisanego”

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Rękopisy słonimskie trafiły do Archiwum Benedyktynek w Staniątkach z reaktywowanych w okresie międzywojennym klasztorów w Wilnie i Nieświeżu.

Uwagi:

Plan, skala 40 sznurów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Sygnatura obecna: Sł 50