Akt / Dokument / Rękopis:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Jarosław, arcybiskup gnieźnieński i Jan, biskup poznański oznajmiają, że wsie klasztoru cysterek w Owińskach w diecezji poznańskiej, Skorzęcin i Barcinek, sprzedane przez tenże konwent braciom Boguchwałowi, Piotrkonowi, Prandocie i Symeonowi z Kowalska po niskiej cenie, zostały odkupione przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego i ponownie ofiarowane temuż klasztorowi, w zamian za odprawianie dwu mszy tygodniowo za dziedziców Królestwa Polskiego, do czego zakonnice zobowiązały się przed obliczem wystawców, 23.03.1340 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 23.03.1340 r.

Autor/Wystawca: Jarosław, arcybiskup gnieźnieński i Jan, biskup poznański

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jarosław, arcybiskup gnieźnieński i Jan, biskup poznański oznajmiają, że wsie klasztoru cysterek w Owińskach w diecezji poznańskiej, Skorzęcin i Barcinek, sprzedane przez tenże konwent braciom Boguchwałowi, Piotrkonowi, Prandocie i Symeonowi z Kowalska po niskiej cenie, zostały odkupione przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego i ponownie ofiarowane temuż klasztorowi, w zamian za odprawianie dwu mszy tygodniowo za dziedziców Królestwa Polskiego, do czego zakonnice zobowiązały się przed obliczem wystawców

Miejsce wystawienia/wydania: Poznań

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć i pieczęć niezachowana x2.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura obecna: Klasztor cysterek w Owińskach, sygn. D 5