Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Mogilno (św. Jana Ewangelisty), Borysław opat wraz z klasztorem benedyktynów w Mogilnie przyjmuje od Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego dochody i dobra we wsi Olsze i czynsz we wsi Wójcin, za które rezygnuje ze swojego prawa, o ile takowe by posiadał, we wsi Falencin, 26.01.1360 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 26.01.1360 r.

Autor/Wystawca: Borysław, opat mogileński

Regestr/Tytuł ujednolicony: Borysław opat wraz z klasztorem benedyktynów w Mogilnie przyjmuje od Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego dochody i dobra we wsi Olsze i czynsz we wsi Wójcin, za które rezygnuje ze swojego prawa, o ile takowe by posiadał, we wsi Falencin

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć x2.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura obecna: Dypl. 149