Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Stefan opat, Wacław przeor, Franciszek kustosz, Piotr klucznik, Sędziwój w Starym Gostyniu i Stanisław w Nowym Dworze, proboszczowie, Klemens szafarz wraz z całym konwentem benedyktynów w Lubiniu w diecezji poznańskiej na prośbę panów, rajców i całego pospólstwa miasteczka Krzywinia, które podczas wojen i pożarów straciło wszystkie swoje dokumenty, nadają mu prawo niemieckie zwane magdeburskim i przywracają jego przywileje. Ponadto nadają im swoją rzekę Obrę wraz z jej dobrodziejstwami i uwalniają miasto i mieszkańców od opłat na rzecz klasztoru dla ułatwienia jego odbudowy, z wątkiem 14 grzywien opłaty rocznej na opłaty państwowe. Zatwierdzili też wszystkie stare przywileje, 03.02.1447 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 03.02.1447 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stefan opat, Wacław przeor, Franciszek kustosz, Piotr klucznik, Sędziwój w Starym Gostyniu i Stanisław w Nowym Dworze, proboszczowie, Klemens szafarz wraz z całym konwentem benedyktynów w Lubiniu w diecezji poznańskiej na prośbę panów, rajców i całego pospólstwa miasteczka Krzywinia, które podczas wojen i pożarów straciło wszystkie swoje dokumenty, nadają mu prawo niemieckie zwane magdeburskim i przywracają jego przywileje. Ponadto nadają im swoją rzekę Obrę wraz z jej dobrodziejstwami i uwalniają miasto i mieszkańców od opłat na rzecz klasztoru dla ułatwienia jego odbudowy, z wątkiem 14 grzywien opłaty rocznej na opłaty państwowe. Zatwierdzili też wszystkie stare przywileje

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiń

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana x2.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Sygnatura obecna: Akta miasta Krzywień, sygn. I 6.