Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie obserwanci, Lublin (Święty Krzyż), Andrzej z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda krakowski i Jan z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda bełzki widymują i potwierdzają na podstawie akt grodzkich i starościńskich krasnostawskich dokument z 20 listopada 1531 r., Ci wydali zezwolenie Annie Ciołkowej, by ta sprzedała dominikanom obserwantom w Lublinie swoją część dóbr, tj. Łańcuchowo z przynależnymi wsiami za sumę 400 zł, z prawem wykupu, 16.03.1521 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 16.03.1521 r.

Autor/Wystawca: 1. Andrzej z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda krakowski; 2. Jan z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda bełzki

Regestr/Tytuł ujednolicony: Andrzej z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda krakowski i Jan z Tęczyna [Tęczyński], wojewoda bełzki widymują i potwierdzają na podstawie akt grodzkich i starościńskich krasnostawskich dokument z 20 listopada 1531 r., Ci wydali zezwolenie Annie Ciołkowej, by ta sprzedała dominikanom obserwantom w Lublinie swoją część dóbr, tj. Łańcuchowo z przynależnymi wsiami za sumę 400 zł, z prawem wykupu

Miejsce wystawienia/wydania: Krasnystaw

Język: łacina

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć niezachowana; 2. „Księgozbiór Łańcuchowski nr 93”.

Losy po kasacie: RP – Jan Stecki do 1950 r.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Sygnatura obecna: Dypl. 44