Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Biblia Starego Testamentu, zawierająca Księgi Królewskie i Kronik (Paralipomenon), z przedmową św. Hieronima, XII/XIII w.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XII/XIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Biblia Starego Testamentu, zawierająca Księgi Królewskie i Kronik (Paralipomenon), z przedmową św. Hieronima

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Liber Sancte Marie in... [Sorø?]”.

Uwagi:

Wraz z kodeksem Ms 11/25 stanowił ongiś część wielotomowej Biblii.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Ms 10/12