Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Biblia Starego Testamentu, zawierająca – oprócz wstępów, napisanych przez św. Hieronima – Księgi Przysłów, Eklezjastesa, Mądrości, Pieśń nad Pieśniami, Joba, Tobiasza, Judyty, Estery, Ezdrasza i Machabejskie o raz dzieło Anonima „O przeniesieniu ciała św. Marii Magdaleny”, XII/XIII w.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XII/XIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Biblia Starego Testamentu, zawierająca – oprócz wstępów, napisanych przez św. Hieronima – Księgi Przysłów, Eklezjastesa, Mądrości, Pieśń nad Pieśniami, Joba, Tobiasza, Judyty, Estery, Ezdrasza i Machabejskie o raz dzieło Anonima „O przeniesieniu ciała św. Marii Magdaleny”

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Venerabili M[atthaeo] in Doberan patri fatur A. dictus Abbani in Sora orationem”.

Uwagi:

Wraz z kodeksem Ms 10/12 stanowił ongiś część wielotomowej Biblii.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Ms 11/25