Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Mstów (Wniebowzięcie NMP), Privilegia et munimenta conventus Mstoviensis / Kopiariusz dokumentów klasztoru kanoników regularnych w Mstowie z lat 1220-1829, XVI wiek - XIX wiek

Wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: XVI wiek - XIX wiek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Privilegia et munimenta conventus Mstoviensis / Kopiariusz dokumentów klasztoru kanoników regularnych w Mstowie z lat 1220-1829

Język: łacina

Ilość części składowych: 41

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. „Sermones ex octernionibus in unum redacti 1588”; 2. „Fr. Adamus c[anonicus] Lancitiensis 1588”; 3. Pieczęć z napisem: „Komisarz delegowany do spraw dziesięcin wytycznych obwodu wieluńskiego” [XIX w.].

Uwagi:

Dawne sygn.: 983, 4.3.23; kopiarz zawierający 41 dokumentów dotyczących tegoż klasztoru; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: 27

Mikrofilm: BN Warszawa 320