Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Litterae Annuae Collegii Neo-Sandecensis Societatis Jesu. Ab anno salutis partae 1832 usque ad annum, 1832 - 1848 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:06 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:06 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1832 - 1848 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Litterae Annuae Collegii Neo-Sandecensis Societatis Jesu. Ab anno salutis partae 1832 usque ad annum

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć biblioteki kolegium jezuickiego w Nowym Sączu; 2. Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł. XX w.].