Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Diarium Domus Neo-Sandecensis incipitum 1854, 1854 - 1860 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:06 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:06 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1854 - 1860 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Diarium Domus Neo-Sandecensis incipitum 1854

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczątka: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł XIX w.].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Sygnatura obecna: 564